Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 15/07/2020
Thực hiện Công văn số 578/UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; UBND xã Quảng An xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với các nội dung theo yêu cầu như sau:
Nội dung có file đính kèm:
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.208
Truy cập hiện tại 87