Tìm kiếm tin tức
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Ngày cập nhật 04/11/2020

Ngày 02/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9835/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Công văn số 1259/TTg-KTTH, ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; để triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Tập trung thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tập trung soát xét chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các ngành, lĩnh vực theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2021.

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI.

- Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn ODA và các dự án quan trọng, cấp bách; phấn đấu giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2020 và những năm trước chuyển sang theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Công thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước; phối hợp, tổ chức tốt việc đưa hàng hoá, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, các địa bàn nông thôn, miền núi,…khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử và các hình thức, phương thức kinh doanh như kinh tế ban đêm, các hội chợ thương mại,…

- Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Phối hợp Cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

4. Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các gói kích cầu du lịch (lần 2), trong đó, tập trung ưu tiên kích cầu đối với thị trường khách du lịch nội địa; đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị tác động, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Bố trí nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm cho vay phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất, nhất là các lần điều chỉnh lãi suất theo quy định của NHNN Việt Nam. Thực hiện tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, hỗ trợ và đồng hành người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

6. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lụt, yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống người dân.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay; đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, lấy kết quả thực hiện làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 193.160
Truy cập hiện tại 73