Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
Ngày cập nhật 22/03/2021

Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 99/KH-UBND thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2021 với những mục tiêu cụ thể sau:

Đối với PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phấn đấu đạt 99,9% tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường; 100% tỉ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày; 99,2% tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình Mầm non; 92,0% tỉ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp; 36,0% tỉ lệ trẻ 0-2 tuổi ra lớp; 100% tỉ lệ trẻ khuyết tật từ 0-5 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Đối với PCGD Tiểu học, phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3; phấn đấu đạt 100% tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1;  trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học; 99.5% tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học (trong đó, tỉ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%); 99% tỉ lệ trẻ khuyết tật từ 6-14 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Đối với PCGD Trung học cơ sở, duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có ít nhất 62,0% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 3. Phấn đấu đạt 99,0% tỉ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6; 96,0% tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp chương trình Trung học cơ sở; 93% tỉ lệ trẻ khuyết tật từ 11-18 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục

Đối với xóa mù chữ, duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Xoá mù chữ mức độ 2. Phấn đấu 99,6% tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ; 98,8% tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ; 96,0% tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ; Huy động số người học Xoá mù chữ đạt 800 học viên.

Đối với công tác Phổ cập Trung học phổ thông, phấn đấu đạt 99,5% tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020-2021; Số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020- 2021 vào học lớp 10 Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung cấp nghề: 95% (trong đó vào học lớp 10 Trung học phổ thông: 85%, lớp 10 Giáo dục thường xuyên: 3%, Trung cấp nghề: 7%). Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương đạt 80%.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu liên quan: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác PCGD-XMC; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả PCGD-XMC đã đạt được; Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện PCGD – XMC; Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả PCGD-XMC.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.240
Truy cập hiện tại 90