Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch phát triển trồng Sen giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 04/03/2021
Nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, trên cơ sở phát huy lợi thế giá trị của cây Sen trên địa bàn tỉnh, tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới theo chuỗi giá trị, góp phần bảo vệ nguồn gen, kết hợp du lịch sinh thái và ẩm thực của Huế, nâng cao thu nhập cho nông dân, ngày 02/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 65/KH-UBND về việc phát triển trồng Sen giai đoạn 2021-2025.
 

Theo kế hoạch, sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây Sen, đến năm 2025 ổn định diện tích đạt 745ha, trong đó Sen cao sản lấy hạt khoảng 85-90% diện tích, Sen địa phương (Sen Huế) từ 10-15% diện tích; năng suất bình quân 18-20 tạ/ha, sản lượng ước đạt khoảng 1.200-1.400 tấn hạt/năm. Giống Sen đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là giống Sen truyền thống của Huế (Sen trắng Tịnh Tâm) và Sen hồng cao sản, trồng để lấy hạt, bông. Giống Sen Huế ngoài vẻ đẹp quyến rũ, hạt sen có phần xốp hơn sen Bắc, sen Nam và đặc biệt hạt sen có hương vị và không chát. Đầu tư cho 1 ha Sen trồng mới tính trung bình khoảng 65 triệu đồng (kể cả chi phí lao động). Hiệu quả kinh tế trung bình cho 1 ha với năng suất bình quân 15 tạ/ha: giá bán tùy theo từng vùng, bình quân tại nhà vào thời điểm giữa vụ khoảng 45.000-50.000 đồng/kg (hạt tươi chưa bóc vỏ), cuối vụ có thể lên đến 50.000-55.000 đồng/kg. Doanh thu bình quân khoảng 65-70 triệu đồng/ha.

Để thực hiện được kế hoạch trên, UBND tỉnh đã đưa ra 06 giải pháp cơ bản sau: Giải pháp về kỹ thuật, giống; Giải pháp về đất đai, tổ chức sản xuất; Giải pháp về thông tin tuyên truyền và khuyến nông; Giải pháp về mở rộng thị trường tiêu thụ; Giải pháp về cơ chế, chính sách; Kinh phí thực hiện kế hoạch.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.225
Truy cập hiện tại 90