Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch năm 2021
Ngày cập nhật 05/01/2021

Để cụ thể hóa các Chương trình trọng điểm đã được Huyện ủy và HĐND huyện quyết nghị trong năm 2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch năm 2021, cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.253
Truy cập hiện tại 89