Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông trên địa bàn xã năm 2021
Ngày cập nhật 30/12/2020

Thực hiện Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021, UBND xã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông trên địa bàn xã năm 2021, cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.214
Truy cập hiện tại 91