Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 09/11/2020

Ngày 06/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh; đồng thời, thông qua sự phối hợp, kết hợp giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương về công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; quảng bá thương hiệu, hình ảnh, tiềm năng của Thừa Thiên Huế để tăng thứ hạng hình ảnh của tỉnh. Xây dựng thương hiệu địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh và cấp huyện...

Theo đó, Kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại đối với các nội dung sau: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Cung cấp thông tin chính thống, phản bác thông tin sai lệch; Xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế; Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; Tuyên truyền, truyền thông về Hội nhập quốc tế.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 363.215
Truy cập hiện tại 91