Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2020
Ngày cập nhật 30/06/2020

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Điều kiện địa lý:

         Quảng An nằm cuối hạ lưu sông Bồ ven phá Tam Giang là một xã thuần nông, với vị trí địa lý:

          + Phía Đông giáp xã Quảng Thành.

          + Phía Tây giáp xã Quảng Thọ.

          + Phía Nam giáp xã Quảng Thọ và xã Quảng Thành.

          + Phía Bắc giáp xã Quảng Phước và phá Tam Giang.

         * Có diện tích tự nhiên là: 1187,04 ha trong đó đất nông nghiệp là: 541,38 ha, khoảng cách chiều dài đường bộ là 06 km, đường sông là: 07 km.

         * Từ trung tâm xã đến TTYT huyện thời gian đi bằng ô tô mất chừng 15 phút, còn đi đường sông là: 40 phút. Là địa bàn thấp trũng của huyện, đời sống kinh tế của đại bộ phận người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản, hàng năm bão lụt xảy ra kéo dài, không có công ăn việc làm ổn định để tăng thu nhập cho gia đình, phần lớn lao động trẻ, phải đi làm ăn ở các tỉnh, thành khác cuối năm mới về.

          * Đầu năm 2020 tại trung tâm huyện một số công trình xây dựng lớn cũng đang được thi công, công nhân lao động từ các nơi khác tập trung về cư trú tại địa bàn thị trấn, bên cạnh đó để đáp ứng nhu cầu cuộc sống tinh thần của con người các cơ sở vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn cũng đã mọc lên. Đây là những yếu tố thuận lợi để dẫn đến nguy cơ lây truyền HIV/AIDS tại địa bàn xã nhà.

          * Tổng số cán bộ tại trạm y tế: 07, xã có 7 thôn và có 7 y tế thôn đang hoạt động và cả 7 thôn đã thành lập nhóm nồng cốt, hệ thống loa truyền thanh trực tiếp đến từng thôn .

2. Tình hình dịch HIV/ AIDS: Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2020

          - Số trường hợp nhiêm HIV/ AIDS hiện còn sống: 2 người.

          + 1 người đang sống tại địa phương.

          + 1 người đi làm ăn xa.

           - Số tử vong do AIDS: 01

          - Trong 5 tháng đầu năm 2020, không phát hiện trường hợp nhiễm mới HIV.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Kết quả chuyên môn đạt được trong năm 2019:

          - Tỷ lệ cán bộ thôn và xã được tập huấn kỷ năng truyền thông PC HIV: 78 %

           - Tỷ lệ người dân từ độ tuổi 15-49 có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS: 77,5%

           - Tỷ lệ đối tượng đích được tiếp cận chương trình: 75%

          - Tỷ lệ hộ gia đình ký cam kết chương trình PC HIV/AIDS: 100%

           - Số người nhiễm được QCT, số người nhiễm được QCT đúng kỳ: 01

            - Số phụ nữ mang thai được xét nghiệm sàng lọc: 39

          - Số người dân di biến động được truyền thông trực tiếp: 103

2. Thuận lợi:

          - Chương trình được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND.

            - BCĐ chương trình đã xây dựng kế hoạch hoạt động và quy chế làm việc có phân công các thành viên trong BCĐ phụ trách từng lĩnh vực và cụm dân cư

           - Có sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là hệ thống mặt trận từ xã đến thôn. 

           - Thực hiện Kế hoạch của Trung tâm Y tế đã tổ chức triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền từ mẹ sang con như truyền thông trên đài phát thanh công cộng và lưu động treo băng rôn tại các trục đường chính và trạm y tế, phát tờ rơi, tư vấn cho các bà mẹ mang thai và phụ nữ 15-49 tuổi đến khám tại trạm Y tế.

3. Khó khăn:

           - Các cuộc giao ban BCĐ chưa thực sự có chất lượng, còn mang tính hình thức, nội dung chưa rõ rang, thiếu sự phân công cụ thể cho các thành viên tham gia.

            - Nhóm nồng cốt tại địa phương, đặc biệt là y tế thôn chưa thực sự vào cuộc trong công tác truyền thông lồng ghép thông qua các cuộc họp thông qua các cuộc họp thôn.

          - Các cuộc giao ban với y tê thôn chưa chú trọng đến công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại địa phương.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

  1. Mục tiêu chung: Góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế

  2. Mục tiêu cụ thể:

            - Tăng tỷ lệ hiểu biết đúng của người dân trong độ tuổi trưởng thành (15-49) lên 78,6% so với hiện nay (77.5%).

            - 100% người nhiễm đang sống trên địa bàn được quản lý, chăm sóc tư vấn hàng tháng.

          - 100% phụ nữ mang thai được tư vấn dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con và 70% PNMT được xét nghiệm sàng lọc HIV.

            - Huy động ít nhất 10% nguồn lực cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS so với kinh phí đã cấp

  3. Chỉ tiêu:

            - Tổ chức họp BCĐ ít nhất mỗi quý /1 lần để đánh giá kết quả đạt được và thông qua kế hoạch tiếp theo .

          - Mỗi thôn, tổ phải tổ chức được ít nhất 4 cuộc truyền thông về nội dung phòng, chống HIV/AIDS.

           - Mỗi tháng ít nhất 4 lần truyền thông trên loa đài về các nội dung phòng, chống HIV/AIDS, riêng các tháng chiến dịch ít nhất 8 lần

          - 60% người dân di biến động được truyền thông ít nhất 1 lần/năm.

           - 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện dự phòng lây nhiễm HIV.

           - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

          - Tổ công tác liên ngành hoặc Trạm y tế xã tham gia đầy đủ các cuộc truyền thông lồng ghép do nhóm nồng cốt tại thôn tổ chức.

           - Thống kê đầy đủ danh sách các tụ điểm, danh sách các cá nhân có hành vi nguy cơ cao (PNBD, nghi ngờ bán dâm, NCMT).

           - Mỗi quý/lần, BCĐ tổ chức gặp mặt các đối tượng nguy cơ cao và cấp phát các vật dụng hổ trợ (BCS, BKT…) hoặc tiếp cận được các đối tượng tại các cơ sở dịch vụ hoặc tại hộ gia đình, đảm bảo 90% đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn được tiếp cận truyền thông ít nhất 2 lần/năm

           - Tổ chức thống kê và tập hợp danh sách dân di biến động trên địa bàn xã.

           - Đảm bảo 4 báo cáo quý và 1 báo cáo năm theo TT 03/2015 của Bộ Y tế, số liệu cập nhật chính xác có nguồn gốc và gửi đúng thời hạn.

          - Thực hiện tất cả các lần việc đối chiếu tên, tuổi, địa chỉ của người nhiễm HIV có tên trong danh sách thông báo từ tuyến trên với thực tế nhân khẩu tại địa bàn.

           - Tổ chức mỗi tháng 1 lần gặp mặt người nhiễm để tư vấn, quản lý và chăm sóc hổ trợ

           - Xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tháng hành động phòng chống HIV/AIDS phù hợp, hiệu quả, khả thi trong đó có nguồn kinh phí địa phương hổ trợ trình UBND xã phê duyệt.

4. Các hoạt động:

          4.1. Dự án thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS.

  - Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng sẵn có tại địa phương, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền của các chương trình y tế khác.

  - Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục, huy động cộng đồng tham gia phòng, chống HIV/AIDS. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tôn giáo, từ thiện. Nhân rộng mô hình “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

  - Truyền thông cho các đối tượng có hành vi nguy cơ cao: Người đi làm ăn xa, chích lễ, dịch vụ làm đẹp trên địa bàn…

  - Tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, vận động các bà mẹ mang thai đến các cơ sở y tế xét nghiệm để biết tình trạng nhiễm HIV.

  - Tổ chức Tháng chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12).

          4.2. Dự án giám sát dịch và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV.

  - Tiếp tục vận động chính quyền địa phương tham gia chỉ đạo triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

  - Quản lý đầy đủ các cơ sở vui chơi, giải trí, nhà hàng, cơ sở làm đẹp, người chích lễ và đối tượng đi làm ăn xa. Có kế hoạch truyền thông trực tiếp về phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng đó.

  - Tạo điều kiện để đồng đẳng viên chương trình Phòng, chống HIV/AIDS tăng cường công tác tiếp cận, truyền thông phòng lây nhiễm HIV đối với các đối tượng đích.

          4.3. Dự án chăm sóc hỗ trợ người nhiễm và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:

  - Tăng cường công tác vãng gia, tư vấn hổ trợ chăm sóc người nhiễm.

  - Tiếp tục triển khai công tác tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại Trạm Y tế.

  - Tổ chức truyền thông “Tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” năm 2020: phát thanh trên loa đài, phát tờ rơi, treo băng rôn tuyên truyền tại các điểm đông dân cư.

  - Treo áp phích tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại phòng khám Sản khoa.

            4.4. Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS.

- Củng cố Ban chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS.

- Duy trì Tổ liên ngành cấp xã và 4 nhóm nòng cốt phòng chống HIV tại địa phương. Triển khai thêm 4 nhóm nồng cốt phòng, chống HIV trên địa bàn

- Vận động ban ngành, đoàn thể các cấp phối hợp, tham gia tuyên truyền, vận động thúc đẩy phong trào “ Toàn dân tham gia Phòng chống HIV/AIDS sâu rộng trong cộng đồng dân cư” tại địa phương và báo cáo cấp trên đầy đủ

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, và Văn hoá các cấp tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết tham gia thực hiện tốt công tác Phòng chống HIV/AIDS và biện pháp ngăn ngừa.

- Tổ chức giao ban, hội nghị triển khai và tổng kết các hoạt động phòng chống HIV/AIDS xã.

- Nâng cao chất lượng công tác báo cáo theo Thông tư 03/2015/TT-BYT của Bộ Y tế  (báo cáo đúng thời gian và đảm bảo chất lượng về số liệu).

5. Nguồn kinh phí:

          Thực hiện từ nguồn kinh phí của chương trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          Dưới sự chỉ đạo của UBND xã, TTYT, Trạm y tế phối kết hợp với các ban, ngành liên quan, các thôn xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 đạt kết quả tốt.

 

Tập tin đính kèm:
VP UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.890
Truy cập hiện tại 37