Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020
Ngày cập nhật 25/06/2020

  I. MỤC ĐÍCH

  1. Thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỉ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 2020” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

  2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm.

  3. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

  4. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, đẩy mạnh các can thiệp và chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

  5. Theo dõi tải lượng HIV của phụ nữ nhiễm HIV có nhu cầu sinh con và Phụ nữ mang thai nhiễm HIV đạt dưới ngưỡng ức chế hoặc dưới ngưỡng phát hiện để đảm bảo giảm tối đa tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU:

1. Chủ đề của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020: “ Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Sức khỏe cho con ”

2. Khẩu hiệu của chiến dịch

 • Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con!
 • Không có vi rút HIV trong máu mẹ - Không lây truyền HIV cho con.
 • Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con.
 • Phụ nữ mang thai cần biết sớm tình trạng nhiễm HIV để được điều trị kịp thời! 
 • Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con!
 • Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Giảm lây truyền HIV sang con!
 • Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục suốt đời!
 • Điều trị thuốc ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON

1. Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương và tình hình dịch COVID-19.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 • Về nội dung truyền thông cần chú trọng vào các nội dung sau:

+ Lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai;

+ Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con;

+ Lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

+ Lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai nhiễm HIV để sinh ra những đứa con khỏe mạnh;

+ Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV; 

+ Quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin;

+ Quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương v.v...;

+ Đảm bảo tài chính cho chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

 • Về hình thức:

         + Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, linh hoạt và triển khai đa dạng phong phú các hình thức truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương.

+ Truyền thông đại chúng về chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

         + Phát triển và phổ biến các phương tiện và tài liệu truyền thông: treo băng rôn tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại như các trục đường giao thông chính, các bến xe, công viên; xã/phường, thôn và cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; Phổ biến các ấn phẩm truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

3. Triển khai thực hiện các hoạt động khác về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

 • Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tại địa phương, đơn vị;
 • Tổ chức các chương trình vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ.
 • Huy động sự tham gia của nam giới trong các hoạt động tại Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
 • Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, tôn giáo, dòng họ (trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, trưởng họ, trưởng tộc...) tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
 • Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

  IV. Tổ chức thực hiện:

1.Trạm Y tế :

- Là cơ quan thường trực tham mưu triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm thị trấn ban hành văn bản tổ chức triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Tổ chức hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lồng ghép với các hoạt động khác của chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng…

- Tăng cường tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai trong giai đoạn sớm của thai kỳ.

- Phối hợp Trung tâm y tế huyện thực hiện điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho các trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm hay nghi ngờ nhiễm HIV trong lúc chuyển dạ sinh và con của họ theo quy định hiện hành.

- Thực hiện chuyển tuyến sau sinh cho mẹ nhiễm HIV và cho trẻ phơi nhiễm.

- Theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của các đơn vị về Trung tâm y tế huyện theo quy định.

2. Ban Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh xã: Tập trung tăng cường tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong thời gian diễn ra tháng cao điểm.

3. Ban Công an xã: Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS nói chung và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nói riêng trong lực lượng Công an huyện.

4. Hội liên hiệp Phụ nữ xã: Chỉ đạo Hội phụ nữ xã/thị trấn tuyên truyền lồng ghép về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho cán bộ Hội và các thành viên câu lạc bộ qua các buổi họp, sinh hoạt.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể cấp huyện phối hợp tuyên truyền lồng ghép về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho cán bộ, hội viên của ban ngành, đoàn thể mình; phối hợp lồng ghép tuyên truyền chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong quá trình vận động triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; đồng thời chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể cấp xã hưởng ứng tham gia thực hiện.

6. Các ban ngành thành viên Ban chỉ đạo:

- Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Tổ chức các hoạt động của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con phù hợp với chức năng nhiệm vụ và hoàn cảnh thực tế của đơn vị.

7. Đối với các thôn.

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này để triển khai các hoạt động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền  HIV từ mẹ sang con năm 2020.

- Huy động sự vào cuộc các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện tôt công tác  dự phòng lây truyền  HIV từ mẹ sang con năm 2020.

 

Tập tin đính kèm:
VP UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.584
Truy cập hiện tại 115