Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; để triển khai tốt công tác tiêm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 193.142
Truy cập hiện tại 72