Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 10/2020 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 26/9/2020 đến ngày 25/10/2020 như sau:...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 193.145
Truy cập hiện tại 73