Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện công văn số 855/UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Quảng Điền V/v báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và...
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC. UBND xã Quảng An báo cáo Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ  quý III như sau:
Nhằm khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ. UBND xã Quảng An đã tổ chức khảo sát lấy...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 340.070
Truy cập hiện tại 4