Tìm kiếm tin tức
Công bố 05 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 06/05/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 992/QĐ-UBND Công bố 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Giao khu vực biển; Gia hạn thời hạn giao khu vực biển; Trả lại khu vực biển; Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; Công nhận khu vực biển.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2021.

 
 
 
 
 
 
https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.974
Truy cập hiện tại 45