Tìm kiếm tin tức
Công bố 47 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 27/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn cước công dân (05 TTHC); Đăng ký, quản lý con dấu (05 TTHC); Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (03 TTHC); Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (34 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn cước công dân (05 TTHC): Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đổi thẻ Căn cước công dân; Cấp lại thẻ Căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.

Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu (05 TTHC): Đăng ký mẫu con dấu mới; Đăng ký lại mẫu con dấu; Đăng ký thêm con dấu; Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (03 TTHC): Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (34 TTHC): Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng  vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng  vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp, cấp đổi Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.938
Truy cập hiện tại 40