Tìm kiếm tin tức
Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 19/03/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế thủ tục hành chính số 01 tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.972
Truy cập hiện tại 43