Tìm kiếm tin tức
Công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 08/03/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 về việc công bố 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cụ thể, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Cơ quan thực hiện: 04 Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 04 (Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm) ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.893
Truy cập hiện tại 40