Tìm kiếm tin tức
Công bố 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/12/2020

Sáng 24/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND công bố 02 Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập; Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 26 và số 27, phần Phụ lục tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.996
Truy cập hiện tại 42