Tìm kiếm tin tức
Công bố 02 TTHC sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 03/12/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê chuẩn công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19.

Cụ thể, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 (1.008360)

01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương là: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 (Lý do bãi bỏ: thủ tục này chuyển cơ quan giải quyết từ UBND cấp huyện sang Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện).

 
 
 
 
 
 
https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.968
Truy cập hiện tại 40