Tìm kiếm tin tức
Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/12/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3005/QĐ-UBND Công bố Danh mục 02 (Hai) thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng (2.000212); Thủ tục Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (1.000449).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có số thứ tự 42, 43 tại Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.930
Truy cập hiện tại 44