Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục Thống kê, báo cáo
Thực hiện Kế hoạch số 741/KH-ĐKT ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Đoàn kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền kiểm tra tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 147.731
Truy cập hiện tại 59