Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục Thống kê, báo cáo
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 7/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7/2021 như sau:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 5/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/5/2021 đến ngày 15/6/2021 như sau:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 5/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/4/2021 đến ngày 15/5/2021 như sau:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 4/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/4/2021 như sau:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 3/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/2/2021 đến ngày 15/3/2021 như sau:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 02/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 26/01/2020 đến ngày 25/02/2021 như...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 01/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 26/12/2020 đến ngày 25/01/2021 như...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 340.094
Truy cập hiện tại 4