Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 7/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/06/2022 đến ngày 15/07/2022 như sau:...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 6/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/05/2022 đến ngày 15/06/2022 như sau:...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 5/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/04/2022 đến ngày 15/5/2022 như sau:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 4/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/03/2022 đến ngày 15/04/2022 như sau:...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 03/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/02/2022 đến ngày 15/03/2022 như...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 02/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/01/2022 đến ngày 15/02/2022 như...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 01/2022 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/01/2022 như...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 12/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/11/2021 đến ngày 15/12/2021 như...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng An tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 10/2021 tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 16/9/2021 đến ngày 15/10/2021 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.537
Truy cập hiện tại 70