Tìm kiếm tin tức
Thông báo Về việc kê khai đăng ký, lập HSĐC cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/06/2020

UBND xã Quảng An thông báo đến các ban, ngành, đoàn thể, các hợp tác xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng toàn thể bà con một số nội dung cụ thể như sau:

- Đối với các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiến hành đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

- Đối với các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp) thì tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thông tin về thửa đất và thông tin về chủ sử dụng đất có sự thay đổi.

Các yêu cầu kỹ thuật kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuân theo Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định, Thông tư, Quy định về đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đơn vị thi thực hiện hướng dẫn kê khai cấp GCN QSD đất

Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Dịch vụ việc làm trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Thời gian thực hiện

Từ ngày 8 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

7. Kế hoạch và nhân lực thực hiện

Chia làm 2 tổ, thi công cuốn chiếu từng thôn, cụ thể:

Tổ 1: Thuộc khu vực Đông Phú

a. Thôn Đông Xuyên: từ ngày   08 / 6  /2020 đến  31 / 7 /2020

b. Thôn Phú Lương: từ ngày     01 / 8 /2020 đến  30 / 9 /2020

c. Thôn Mỹ Xá: từ ngày            01 / 10 /2020 đến  31 / 10 /2020

d. Thôn Phước Thanh: từ ngày   01 / 11 /2020 đến 30 / 10 /2020

* Tổ 2: Khu Vực An Xuân

e. Thôn A Xuân Tây: từ ngày        08 / 6  /2020 đến  31 / 7 /2020

f. Thôn A Xuân Bắc: từ ngày       01 / 8 /2020 đến  30 / 9 /2020

h. Thôn A Xuân Đông: từ ngày     01 / 10 /2020 đến  31 / 10 /2020

7. Phương án phối hợp, chuẩn bị, cung cấp giấy tờ liên quan  

UBND xã thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ sử dụng đất và toàn thể bà con Kế hoạch thi công để cùng phối hợp với đoàn đo đạc trong quá trình xác định ranh giới, mốc giới các thửa đất trên thực địa, đồng thời yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất do mình đang quản lý, sử dụng (có thể cung cấp bản phô tô các giấy tờ đó không cần công chứng chứng thực).

Các giấy tờ bao gồm:

1) Bản phô tô CMND của vợ + chồng, sổ hộ khẩu;

2)Giấy CNQSD đất đã được cấp; Bản gốc

3) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất;

- Trong quá trình triển khai dự án đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy CN QSD đất tại xã Quảng An, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ sử dụng đất đến kê khai đăng ký cấp mới lần đầu, cấp đổi GCN QSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào. Sau khi dự án kết thúc, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ sử dụng đất có nhu cầu kê khai đăng ký cấp mới lần đầu, cấp đổi GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tự chi trả kinh phí đo đạc địa chính, đo đạc nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các khoản lệ phí khác theo quy định.

UBND xã Thông báo đến toàn thể cán ban, ngành, đoàn thể, hợp tác xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ sử dựng đất trên địa bàn xã Quảng An biết để cùng phối hợp với đơn vị đo đạc thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 193.342
Truy cập hiện tại 123