Tìm kiếm tin tức
Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
Ngày cập nhật 27/04/2021

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT đã quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Cụ thể, theo Thông tư này, chỉ những người có bằng cử nhân chuyên ngành sau: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên tiểu học.

Tổng khối lượng chương trình là 35 tín chỉ, trong đó:

- Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

- Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ) gồm:

BB1

Sinh lý học trẻ em

BB2

Tâm lý học giáo dục

BB3

Giáo dục học

BB4

Giao tiếp sư phạm

BB5

Quản lý hành vi của học sinh

BB6

Quản lý nhà nước về giáo dục

BB7

Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

BB8

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

BB9

Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)

BB10

Đánh giá học sinh

BB11

Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học

BB12

Thực tập sư phạm 1

BB13

Thực tập sư phạm 2

Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần):

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học

- Phối hợp với gia đình và cộng đồng

- Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/05/2021

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.979
Truy cập hiện tại 43