Tìm kiếm tin tức
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
Ngày cập nhật 27/04/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. Theo đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư này nêu rõ: Mức thu phí trong chăn nuôi được quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư này. 

a) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư này. 

Riêng người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền thì có thể được miễn thu phí. 

 

Trong đó, các loại phí ban hành kèm Thông tư này gồm:

 

 

Số TT

Nội dung thu phí

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

Đến 31/12/2021

Từ 01/01/2022

1

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế)

01 cơ sở/lần

5.700.000

2.850.000

2

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế)

- Thẩm định lần đầu

- Thẩm định cấp lại…

01 cơ sở/lần

 

 

1.600.000

250.000

 

 

800.000

125.000

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.960
Truy cập hiện tại 42