Tìm kiếm tin tức
Năm 2021: phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND Đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 nhằm đẩy mạnh các hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là chủ trương lớn của tỉnh. Tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện luôn chú trọng thực hiện đầy đủ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo đó, năm 2021, phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Khai thác có hiệu quả thị trường lao động nước ngoài; Tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành, quản lýTăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.939
Truy cập hiện tại 41